Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1890-1894

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |


Pejzaż z drogą w okolicach Paryża, verso: niedokończone studium pejzażowe, 1893
Pastel (verso: węgiel, pastel), pap. szary, 62,5 × 92,5
Nr inw. Rys.Pol.8426, dar Stefana Czarneckiego z Paryża 1967, dawniej w zbiorach Edwarda Krakowskiego.


Powrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |W okresie paryskim Wyspiański w swoich planach artystycznych wielokrotnie uwzględniał temat pejzażu, o czym wspominał w listach: „Żałujemy że tego lata nie mieliśmy sposobności wybrać się gdzie na wieś w okolice Paryża na pejzaże, celem malowania widoków z natury – jak to wszyscy tutaj robią” (Listy różne, 1998, t. IV, s. 45, list do Stankiewiczów z 8 X 1891), „Tymi czasy malowałem pejzaże w Paryżu, po mieście, po ulicach, po ogrodach” (jw., s. 195, list z II/III 1892).

W ramach przygotowań do wystawy pastel poddano konserwacji, ponieważ pierwotne (autorskie) przyklejenie go jedynie brzegami do dykty, która inaczej niż papier reaguje na zmiany wilgotności, spowodowało pofalowanie i niepożądane naprężenia. Po oddzieleniu rysunku od podkładki okazało się, że na verso znajduje się niedokończone, bardzo interesujące studium innego paryskiego motywu.

(fragment katalogu wystawy)