Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1869-1889

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |
Świadectwo szkolne Stanisława Wyspiańskiego ukończenia Szkoły wzorowej IV-klasowej w Krakowie przy Seminarium Nauczycielskim, 30 czerwca 1879 Kraków
Druk, atrament, papier, 34 x 20,9 cm
Depozyt Funduszu Kultury Narodowej 30 VIII 1939, nr inw. rkps 925
Pochodzi ze zbiorów Włodzimierza Żuławskiego
Powrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |