Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1898-1899

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |

Chochoły, 1898–1899
Pastel, pap. żeberk. na tekt., 69 × 107
Nr inw. 75564, dar Franciszka i Józefy Krzyształowiczów 3 lutego 1932. Wywieziony w czasie II wojny światowej, rewindykowany.Powrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |


Ludwik Puget był świadkiem zachwytu Wyspiańskiego nad chochołami z Plant: „Pamiętam, jak idąc raz w nocy Plantami z Wyspiańskim zauważyliśmy naprzeciw muru tzw. Świętego Michała grupę krzewów różanych. Było to bardzo wczesną wiosną [...] i róże stały jeszcze w zimowym owinięciu ze słomy. – Niech Pan patrzy, one tańczą, one zupełnie tańczą – mówił Wyspiański. Wkrótce potem wymalował tę grupę krzewów w słomianych owijakach wiodącą prawie że ludzki taniec wśród plantacyjnych kasztanów przy świetle latarni” (L. Puget, Wyspiański poeta i Wyspiański plastyk, w: W oczach współczesnych, 1971, t. II, s. 394).

Wśród bezlistnych drzew, których powyginane gałęzie tworzą dekoracyjną konstrukcję obrazu, podbarwioną złocistym światłem latarni, krzewy spowite w słomę trwają zastygłe w tanecznym korowodzie wokół lśniącej kałuży. Pod powłoką słomy ukryte jest uśpione chwilowo życie, które odrodzi się wiosną.

(fragment katalogu wystawy)