Kalendarium życia Stanisława Wyspiańskiego, lata 1904-1905

| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |
Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki, 1904
Pastel, pap. żeberk. z filigranemnatekt., 47,4 × 62
Opisany na rewesie: DNIA 14 GRUDNIA 1904 | SW
Nr inw. 75567, dar Franciszka i Józefy Krzyształowiczów, 3 lutego 1932


Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki, 1905
Pastel, pap. żebrk. na tekt., 92 × 60
Opisany na rewersie: środa 25 stycznia 1905 | rano
Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/4447/a, b. Od 2002 depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. Dep. 3558


Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki, 1905
Pastel, pap. żeberk., 92 × 60
Opisany na rewersie: 26 stycznia 1905 po południu
Zamek Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW/4446/a, b. Od 2002 depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. Dep. 3557. Pochodzi ze zbiorów Andrzeja Ciechanowieckiego w Londynie, wcześniej wł. hr. Skrzyńskiego, który obraz nabył z wystawy artysty w TPSP w 1905


Widok z okna pracowni artysty na Kopiec Kościuszki, 1905
Pastel, pap. żeberk. na tekt., 91 × 59,5
Opisany na rewersie: Wtorek ostatni dzień 1905 roku
[wg Kroniki kilku dni powinno być: Wtorek ostatni dzień stycznia 1905 roku]
Nr inw. 127600, zdeponowany w Muzeum 28 sierpnia 1939 przez Annę i Jadwigę Goldberżanki ze zbiorów dra Leona Franciszka Goldberg-Górskiego, dar testamentowy im. Franciszka Goldberg-Górskiego przekazany przez Jadwigę Górską, 1968. Pochodzi ze zbiorów Aleksandra BojarskiegoPowrót| 1869-1889 | 1890-1894 | 1895-1897 | 1898-1899 | 1900-1903 | 1904-1905 | 1906-1907 |


Dwie serie pejzażowe Wyspiańskiego z motywem Kopca Kościuszki nie mają bezpośrednich inspiracji malarskich, ale badacze wskazali analogiczne zjawiska w sztuce światowej. Pierwszym, podanym przez Feliksa Jasieńskiego, świadka powstawania serii widoków Wyspiańskiego, była seria widoków katedry w Rouen Claude’a Moneta. Ten sam obiekt architektoniczny – fasada gotyckiej katedry – malowany był około 40 razy wiosną 1892 (później każdy z obrazów był jeszcze doskonalony w pracowni), z tego samego punktu obserwacji, w różnych warunkach atmosferycznych. Drugi przykład, wskazany przez Agnieszkę Morawińską, to pejzaże Paula Cézanne’a z górą Sainte Victoire, motywem towarzyszącym artyście w całej twórczości, a więc niestanowiące serii spójnej czasowo, jak widoki Wyspiańskiego, pokrewne im jednak przez „ideową spójność zawartą w wyborze motywu” (Morawińska, Widok, 1990, s. 204). Wreszcie są to, dostrzeżone już przez współczesnych, związki formalne z japońskimi drzeworytami – serią Katsushika Hokusai Trzydzieści sześć widoków góry Fuji. Analogię symbolu świętej góry Japończyków, porównywalną z symbolicznym znaczeniem Kopca Kościuszki dla Polaków, rozważała Morawińska.

Namówiony przez Feliksa Jasieńskiego, znanego krytyka i kolekcjonera sztuki japońskiej, rozpoczął malowanie widoku z okna pracowni z motywem drogi, nasypu kolejowego i Kopca Kościuszki na horyzoncie. Ujęcie to miał podporządkować zasadzie zmienności pory dnia i warunków atmosferycznych.

Uważając się za „ojca chrzestnego” serii z motywem Kopca, Jasieński zapamiętał, że artysta namalował około czterdziestu widoków, w trzech rzutach – dwie pierwsze serie poziome i ostatnią, pionową.

(fragment katalogu wystawy)